ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها

ثبت نام در همایش


نوع ثبت نام را انتخاب کنید
پرداخت نشده است |
ثبت خدمات و پرداخت هزینه
هزینه ثبت نام ریال
خدمات ویژه
ردیف عنوان خدمات ویژه هزینه ( ریال) تعداد انتخاب
1 حضور در همایش 1200000

هزینه خدمات ویژه ریال


نوع ثبت نام کاربر در سایت همایش
نوع ثبت نام پرداخت
تا کنون ثبت نام نکرده اید!
لیست تخفیفات اعمال شده
ردیف عنوان مقدار تخفیف اعمال شده ( ریال) پرداخت
1 IUST 0 پرداخت نشده
هزینه کل قابل پرداخت ریال
استفاده از کد تخفیف


پژوهشگر گرامی ؛ در حال حاضر صورتحساب پرداخت نشده ای ندارید !