راهنمای ارایه مقالات
1399/04/11

احتراماً از حضور پژوهشگران محترمی که مقاله آنها در کنفرانس، مورد پذیرش جهت ارائه به صورت شفاهی یا پوستری قرار گرفته است، دعوت می‌شود که به منظور حفظ وحدت رویه و تسهیل در ارائه مقالات از دستورالعمل پیوست استفاده نمایند. لازم به ذکر است برای ارایه در فضای مجازی همایش فرمت PDF امکان اشتراک گذاری دارد.

فرمت ارایه شفاهی مقالات 

فرمت ارایه شفاهی مقالات (PDF)