دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کلیات برنامه
  • ارایه مقالات منتخب
  • بازدیدهای علمی و تخصصی
  • مسابقه ایده، پایان نامه و مقاله برتر
  • حضور چهره های سرشناس داخلی و بین المللی
  • ارایه گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان
  • کمیته ای برگزاری متشکل از اساتید و نخبگان برجسته
  • گفتگو و تبادل اطلاعات با مسئولین، اساتید و نخبگان معماری، شهرسازی و عمران

به زودی برنامه کامل اطلاع رسانی می شود