دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

اطلاعات تماس

نشانی (از مراجعه حضوری بدون هماهنگی جداً خوداری فرمایید):

تهران، رسالت شرق، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، طبقه اول، دبیرخانه همایش،

تلفن: 02188842090  -  09213513958

 mprh.institute@gmail.com           info@sushconf.ir