دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

محورهای همایش

 

محورهای همایش شامل موضوعات معماری و طراحی، شهرسازی و محیط ریستی در حوزه مسکن و تاثیرات محیط مسکونی در سه بعد (مصنوع، اجتماعی و طبیعی) می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی و رویکرد نخستین دوره همایش که در الویت هستند به شرح ذیل می ­باشد:

 

الف. محورهای اصلی

  • نقش اقلیم در طراحی مسکن
  • معماری اسلامی و ارتباط آن با طراحی مسکن
  • تاثیر طراحی مسکن بر راحتی و آسایش خانواده
  • تاثیر چیدمان , رنگ , نور و دید در طراحی مسکن
  • نقش آکوستیک و عایق بندی در طراحی مسکن
  • تاثیر تهویه در طراحی مسکن
  • تاثیر سرمایش و گرمایش ساختمان بر کیفیت مسکن
  • تاثیر تفکرات معماری غربی بر طراحی مسکن ایرانی
  • بازشناسی الگوهای مسکن ایرانی
  • تبیین شاخص ها و اصول مسکن ایرانی
  • تاثیر زندگی در مسکن امروزی بر روح و روان ساکنین
  • تاثیر فضای سبز در طراحی مسکن
  • تاثیر انرژی در طراحی مسکن
  • نگاه تطبیقی به مسکن سنتی و مدرن در ایران
  • برسی مقوله ی روانشناسی محیط در طراحی مسکن
  • هویت و طراحی مسکن
  • برسی مقوله ی نمای شهری و مصالح در طراحی مسکن
  • نقش تکنولوژی در طراحی مسکن امروز
  • تاثیر ایمنی و بهداشت ساختمان در طراحی مسکن
  • رابطه ی صنعتی سازی و طراحی مسکن
  • تبیین مسکن سالم
  • تبیین مسکن اجتماعی
  • نقد و برسی مسکن مهر در ایران
  • برسی نقش انعطاف پذیری در مسکن
  • برسی الگوهای مسکن موقت پس از سانحه
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

ب. محورهای فرعی

  • روانشناسی محیطی و اکولوژی
  • جامعه شناسی و معماری
  • معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
  • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری
  • و سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش