دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

سخنرانان و مهمانان ویژه
  1.  

سخنرانان کلیدی:

Dr 022

دکتر علی غفاری

استاد بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

446737752_156081

دکتر حامد مظاهریان

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

 untitled

دکتر سید عباس یزدانفر

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سخنرانان و مهمانان ویژه:

Picture1

دکتر مهمت امین آکدوگان

سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر
سازمان ملل متحد در ایران