دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام مقاله آزاد 4,700,000 ریال 900,000 ریال ثبت نام
ثبت نام مقاله دانشگاهیان 3,900,000 ریال 900,000 ریال ثبت نام
ثبت نام مقاله حامیان 3,500,000 ریال 900,000 ریال ثبت نام
گواهی حضور، نرم افزار مجموعه مقالات و فایل ها 1,700,000 ریال 900,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
گواهی حضور، نرم افزار مجموعه مقالات و فایل ها 1,200,000 ریال ثبت نام